Az építésüggyel kapcsolatos legfontosabb törvények, rendeletek

Törvények:

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Miniszteri rendeletek:

45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről

34/2002. (IV. 27.) FVM rendelet az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól

43/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építésügyi bírságról
Kormányrendeletek:

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

157/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól